Track Powered by partners | Digitalisering van de indirecte inkoop, Mercateo

Bedrijven kunnen aanzienlijke besparingen realiseren door hun inkoopproces te digitaliseren, maar beslissingsnemers beschikken vaak niet over een betrouwbare dataset om een business case op te kunnen bouwen. Om hen concrete handvatten te kunnen bieden voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen, heeft Mercateo een studie uitgevoerd. Hierdoor worden voor het eerst de kosten voor verschillende inkoopprocessen en processtappen transparant en vergelijkbaar gemaakt. De opzet van het onderzoek en enkele resultaten worden voorgesteld door Dorina von Heland van Mercateo.
De resultaten van de studie worden vervolgens in een business case tastbaar gemaakt door Maikel Lekkerkerker (Head of Purchase NWE) van Xella Nederland. Hij liet zien hoe de implementatie van Mercateo impact heeft gehad op het succes van de inkoopactiviteiten, de medewerkers en de besparingen voor het bedrijf. Met het nieuwe, digitaal ondersteunde proces, zijn niet alleen de proceskosten significant gereduceerd, maar is ook het beheersen van de gevreesde Tail-Spend aangenamer geworden.

Spreker(s)

Dorina von Helland, Mercateo Benelux

Dorina von Helland, Mercateo Benelux »

Country Manager Benelux Mercateo
Robert Weitmann, Mercateo Benelux

Robert Weitmann, Mercateo Benelux »

Key Accountmanagement Benelux