Track Contract Management | De governance en besturing binnen het Sociaal Domein

Sociaal Domein staat nu en de komende jaren volop in de picture. Budgetten van Gemeenten liggen vanwege het Sociaal Domein flink onderdruk en zware bezuinigingen zijn aanstaande.

Maar hoe is de governance en besturing op dit dossier nu eigenlijk ingeregeld. Wie heeft welke rol en wat betekent dit voor de rol en taak van de inkoper of contractmanager. Kan dit en moet dit beter om een beheersbaar proces te krijgen? Het antwoord laat zich raden …….

Vanuit een theoretisch kader en beschouwing hierop maken we de link en verbinding naar de praktijk. Welke parallellen kunnen we hier trekken en wat moet de komende jaren hierin gebeuren.

In de workshop zullen we op een actieve wijze eveneens de verbinding en dialoog aangaan met de praktijk van de deelnemers.

Spreker(s)

Marco van der Spek-Stikkelorum

Marco van der Spek-Stikkelorum »

Trainer en inkoopadviseur met name gespecialiseerd in het sociaal domein