Eerdere edities

 

NEVI Inkoopdag 2016

Thema: Impact van inkoop

Een inspirerende NEVI Inkoopdag met een vleugje magic. Lees het online verslag, download de presentaties en neem een kijkje in het fotoalbum. Liveverslag en presentaties en NEVI Inkoopdag 2016 fotoalbum

NEVI Talks met de inkooppraktijk: 4 professionals met 4 inkooppraktijkcases:
Bekijk de filmpjes in het NEVI Kennislab

Marc Klaassen Recticel b.v Group Purchase Manager
Thea Smid-Verheul Gemeente Utrecht Inkoopstrateeg
Jorn Bertens Van Oord NV Category Manager
Nicole Poldervaart Gelre Ziekenhuizen  Manager Inkoop en Logistiek

Ronde 1: IMPACT met Inkoop - keuze uit verschillende deelsessies

 • Vergroot je impact
 • Volledige inzicht in de kostprijs, hoe krijg je dat voor elkaar?
 • Strategisch Partnership
 • Craft je eigen inkoopsucces!
 • Maatschappelijk Verantwoord inkopen: klaar voor ISO 20400?
 • Prestatiecontracten: de lasten en lusten van sturen vanaf de zijlijn
 • 5 wegen naar betere inkoopdigitalisering
 • Grip op inhuur van professionals

Ronde 2: IMPACT met Inkoop - keuze uit verschillende deelsessies

 • Risicomanagement: Grip op grondstoffen!
 • Vergroot je impact
 • Volledige inzicht in de kostprijs, hoe krijg je dat voor elkaar?
 • De impact van een circulaire aanbesteding van vloerbedekking
 • Sociale innovatie bij inkoopbeslissingen
 • Zorginkoop op weg naar volwassenheid
 • Best Value: de nieuwste inzichten

NEVI Talks met de inkoopwetenschap: 4 wetenschappers met 4 inzichten uit wetenschappelijke onderzoeken

 • Prof. Dr. Arjan van Weele Technische Univeristeit Eindhoven NEVI Chair Purchasing and Supply Management
 • Prof. Dr. Finn Wynstra RSM Erasmus Universiteit Professor and NEVI Professor Purchasing and Supply Management
 • Prof. Dr. Eva Demerouti Technische Univeristeit Eindhoven Professor Organizational Behavior & Human Decision Processes
 • Prof. Dr. ir. Erik van Raaij RSM Erasmus Universiteit Professor of Purchasing & Supply Management in Healthcare

Afsluitende keynote: Richard van Hooijdonk: Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Nieuwe technologie zal impact hebben op alles wat we doen.

NEVI Inkoopdag 2015

Thema: Ambities van inkoop

Hebben de presentaties je geïnspireerd? Dan kan je al de presentaties die gegeven zijn op je gemak nog een keer bekijken... klik op de betreffende sessie, bekijk de foto-presentatie of doorloop de Twitter-impressie:

 

NEVI Inkoopdag 2014

Thema: Ken uw keten!

Inkoop heeft de regie over de toeleveringsketen en speelt daardoor een cruciale rol. Veel organisaties zijn soms tot wel 80% van hun omzet afhankelijk geworden van het succesvol managen van de supply chain via inkoop. Inkoop zal kennis moeten hebben over alle mogelijke kansen en risico’s om deze te kunnen vertalen in integrale contract- en leverancierscoördinatie. Organisaties die via inkoop hun ketenrisico’s actief en integraal managen presteren namelijk financieel beter!

Welkom door dagvoorzitter: Dr. Walther Ploos van Amstel
Keynote sprekers: Martijn Lofvers (SCM Magazine) en Vivienne van Eijkelenborg (CEO Difrax)
Paneldiscussie met Rob Beukeboom (Hoofd inkoop Alliander) en Edgar Beers (CPO Van Der Lande Industries)
Workshop 1.1 Inkoop en de link naar de Value Chain
Workshop 1.2 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in de keten
Workshop 1.3 Conflictsituaties in de keten
Workshop 1.4 Zet u bedrijfseconomische kennis voldoende in bij inkopen?
Workshop 1.5 Waarde halen uit contract- en leveranciersmanagement
Workshop 1.8 Inrichting van risicomanagement in de keten
Workshop 1.9 Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten
Workshop 1.10 Duurzaam supply management: risico's en kansen
Workshop 2.1 Wat leren wij van Bangladesh?
Workshop 2.4 Hoe integer is uw keten?
Workshop 2.5 Afhankelijkheid in de keten: strategy into action
Workshop 2.8 Het effect van best value procurement op de keten
Workshop 2.10 Inkoper met impact
Afsluitende Keynote: Thomas Rau (inspirator, architect en ondernemer Turntoo)

NEVI Inkoopdag 2013

Thema: Inkoop (ver)bindt!

De wereld om ons heen staat met elkaar in verbinding – en het inkoopvak dus ook. De dynamiek hierbij is enorm. Inkoop en supply management krijgt door de macro-economische ontwikkelingen veel meer aandacht in het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving. Publieke en private organisaties in Nederland geven jaarlijks honderden miljarden euro’s uit aan inkoop van producten en diensten in het primaire proces ICT, HR, Marcom en Facilitair. Alleen als inkoop organisatiedoelen realiseert en dus in verbinding komt heeft zij blijvende toegevoegde waarde. Inkoop staat direct hiermee in verbinding en heeft impact op de organisatiedoelen. Als inkoper zoekt u de verbinding buiten uw organisatie maar ook intern. De inkoper verbindt en bindt de leverancier met de interne klant. En zorgt voor de verbinding met R&D, finance en sales. Hoe vervult u deze rol als netwerker in uw organisatie? Met wie legt u de verbinding? Of hoe bindt u de belangrijkste partners voor uw organisatie? Hoe bent u connected; ervaart u op de NEVI Inkoopdag 2013. Een dag vol met nieuwe inzichten die u helpen om als inkoop in verbinding te komen. Connect!

Opening dagvoorzitter: Prof. Dr. Arjan van Weele
Plenaire presentatie: Prof. Dr. Annemieke Roobeek, duurzaam verbinden van business en mensen
Plenaire presentatie: Kees Gerretse (TATA Steel): CPO van het jaar 2012
Plenaire presentatie: Edwin Vredenbregt + film (Shell): Young Talent 2012-2013
Workshop 1: Operationele Inkoop: geld voor het oprapen!
Workshop 2: ISO 26000 in verbinding met inkoop
Workshop 3: Verantwoord inkopen met stakeholders in het inkoopproces - www.nevi.nl/gedragscode
Workshop 4: Supply Chain Finance als inkoopinstrument
Workshop 5: Inkoop in verbinding met Sales
Workshop 6: De match tussen de 7 inkoopprofielen en de teamrollen van Belbin
Workshop 7: Strategisch Kostenmanagement
Workshop 8: Haal meer uit je monopolistische/single source situaties
Workshop 9: Werken aan transparantie in de keten
Workshop 10: Kan een dynamisch aankoopsysteem zorgen voor de juiste verbinding met uw ICT vraag?
Workshop 11: Bepaal uw kansen voor meer toegevoegde waarde met Contractmanagement!
Workshop 12: Purchase to Pay, de verbinding tussen inkoop en finance (download niet beschikbaar)
Workshop 13: P2P in de Cloud/Invoicesharing
Afsluitende lezing: Menno Lanting: connecting en de slimme organisatie
YOUTUBE kanaal met diverse presentaties: http://www.youtube.com/user/mlanting

Klik hier voor een foto-impressie van de NEVI Inkoopdag 2013
Klik hier voor een foto-impressie van de NEVI Diplomauitreiking juni 2013

NEVI Inkoopdag 2012

Thema: Inkoop verandert! Verandert u mee?

De wereld om ons heen verandert en daarmee ook het inkoopvak. De afgelopen jaren vond een belangrijke herwaarding plaats van inkoop en supply management. Deze aandacht voor de inkoopfunctie vertaalt zich ook in maatschappelijke aandacht (onder andere duurzaamheid en economisch) voor de inkoopfunctie. Daarmee verandert ook het profiel van de inkoper. De inkoper vervult vandaag de dag meerdere rollen. Welke rollen vervult u als inkoop en inkoper van uw organisatie? Ziet uw organisatie inkoop als partner in business? Of wilt u juist meer inpact, maar krijgt u geen voet aan de grond? Hoe u deze cirkel kunt doorbreken heeft u ervaren op de NEVI Inkoopdag 2012.
Klik op onderstaande links voor de presentaties van het NEVI Inkoopdag 2012: